Våra författare

Stefan Olsson

Stefan Olsson är filosofie doktor i statskunskap, frilansskribent och forskare. Hans doktorsavhandling handlar om den svenska högerns anpassning till demokratin efter allmänna rösträttens införande. Olsson har också skrivit om framtidsstudier och om barns politiska rättigheter. Idag är han verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut som analytiker med inriktning mot säkerhetspolitik och krishantering.

Läs hans blogg på www.konservatism.nu

Böcker


Handbok i konservatism