Våra författare

Tomas Björk

Tomas Björk är professor emeritus vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Han disputerade 1997 med en avhandling om August Malmström. Björk är särskilt intresserad av historiemåleri, 1800-talets visuella kultur och postkolonial teori.

Böcker


Bilden av »Orienten«
 
Julius Kronberg