Våra böcker

Ämnesvis - Asien

Kopparåldern

Kopparaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 3

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Pär Bergman Cao Xueqin

läs mer 

Järnåldern

Jarnaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 4

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Pär Bergman Cao Xueqin

läs mer 

Kvinnor i Japan under tusen år

Kvinnor i Japan
Nio porträtt

Att japanska kvinnor har varit undertryckta i alla tider är en allmän missuppfattning. Det har alltid funnits starka kvinnor i Japan. Här möter vi en kejsarinna, en författare, en shogunänka, en samurajhustru, en amma, en läkare, en skolfröken, grundaren av den första femini...

Monica Braw

läs mer 

Trollsländans land

Trollsländans land POD
Japans historia

Nu presenterar Monica Braw, fil.dr. i japansk historia, tidigare Svenska Dagbladets korrespondent i Tokyo och en av Sveriges främsta japanexperter, på ett personligt sätt ny forskning och egna reportage om kejsare, samurajer, munkar, kvinnor, bönder, stadsbefolkning och poet...

Monica Braw

läs mer 

Mitt Tokyo

Mitt Tokyo
Historia och kultur

Med utgångspunkt från de sex adresser Monica har bott på under femton år och på vandring härs och tvärs längs stadens många gator utan namn finner hon spåren av en dramatisk historia och säregen kultur, till en del även okänd för de flesta Tokyobor....

Monica Braw

läs mer 

Hinduismens heliga skrifter

Hinduismens heliga skrifter

Ett urval heliga hindusika texter, många av dem översatta till svenska för första gången, översatta och kommenterade av Måns Broo.

"Det är värt att minnas att texterna i denna bok inte enbart är intressanta och pikanta minnen från gångna tider. De är heliga för närmar...

Måns Broo

läs mer 

När mörkret faller trängtar mitt hjärta till dig

När mörkret faller

De ofta grovkorniga berättelserna om invånarna i Wenfamiljens by utspelar sig alla under de två åren 1973 och 1974, när kulturrevolutionen rasade i Kina. Revolutionära kommittéer övertog då alla viktiga myndighetsfunktioner och härskade med hjälp av en fruktad milis som ofta...

Cao Naiqian

läs mer 

Den allra sista gården

Den kinesiske författaren Cao Naiqian har tidigare presenterats för svenska läsare med volymen När mörkret faller trängtar mitt hjärta till dig (2006), en samling lika gruvliga som gripande berättelser om den materiella och andliga misär som rådde på den kinesiska landsbygde...

Cao Naiqian

läs mer 

Guldåldern

Guldaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 1

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Oft...

Cao Xueqin Pär Bergman

läs mer 

Silveråldern

Silveraldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 2

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: "Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?" "Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?" Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Cao Xueqin Pär Bergman

läs mer 

Stenåldern

Stenaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 5

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. Ofta framh...

Cao Xueqin

läs mer 

Ung pilgrim

Ung pilgrim

I den sydkoreanske författaren Ko Uns roman Ung pilgrim vandrar en ung pojke från norra Indien, där Buddha en gång föddes, och beger sig söderut genom skogar, berg och över floder. Han träffar femtiotre män och kvinnor som blir hans vishetslärare både när det gäller sinnenas...

Ko Un

läs mer 

Träden vill vila

Träden vill vila

Handlingen är förlagd till Krymplingbyn i Lüliangmassivet och utspelas under tre vinterdagar 1969. Byn räknar endast nio hushåll och alla innevånare utom två lider av en nedärvd reumatisk sjukdom som gjort dem till krymplingar. De båda normalväxta är en ung kvinna på flykt u...

Li Rui

läs mer 

Släktgården

Släktgården

"Släktgården" är en roman om flera generationer av den burgna klanen Li, som alltsedan Tangdynastin grundat makt och välstånd på saltnäringen. Den delvis självbiografiska romanen skildrar de växlande öden som drabbar medlemmar av Li-klanen samtidigt som den ger en fascineran...

Li Rui

läs mer 

Den molnfria rymden

Den molnfria rymden

År 1965 anländer den idealistiske drömmaren Zhang Zhongyin till den fattiga och isolerade Femmannabyn för att undervisa i småskolan. Han är den ende på flera mils håll som kan läsa och skriva, och han har föresatt sig att sprida Den store rorsmannens evangelium. Men när ryk...

Li Rui

läs mer 

Samurajerna

Lompolo POD
Deras historia och ideal

Länge var samurajerna Japans ledande samhällsklass. Landets ekonomiska och industriella framgångar efter andra världskriget har delvis sin grund i deras mod, heder och ansvarskänsla. I Samurajerna beskrivs deras månghundraåriga historia och de ideal som lärde dem plikten at...

Juhani Lompolo Monica Braw

läs mer 

Dagbok förd under min resa i Centralasien och Kina 1906-1908

Dagbok förd under min resa i Centralasien
Volymerna I-III i kassett

Gustaf Mannerheim, senare marskalk av Finland, begav sig 1906 till Centralasien och Kina på en militär rekognosceringsresa på uppdrag av den ryska generalstaben. För att dölja det egentliga uppdraget kamouflerades resan som en forskningsexpedition och den resulterade också i...

Gustaf Mannerheim

läs mer 

Judiskt liv i Indien

Judiskt liv i indien

Under sin 2000-åriga historia har judarna alltid blivit väl mottagna i Indien och aldrig utsatts för förföljelse eller antisemitism. Adèle Schreiber ger här en lättillgänglig översikt över Indiens judars intressanta, men i Sverige så gott som okända historia. Skilda aspekter...

Adèle Schreiber

läs mer 

Kvinnor i Kina

Kvinnor i Kina
Pirater, järnflickor och finanslejon

Marina Thorborg skildrar de stora linjerna i kinesisk kvinnohistoria med tonvikt på den omvälvande perioden efter Kinas andra revolution 1949 och fram till idag. Detta är inte den sanktionerade historien, ofta handlar det om sådant som man officiellt försöker glömma. Marina ...

Marina Thorborg

läs mer 

Drömmar om byn Ding

Drömmar om byn ding

Genom ögonen på en ung pojke som mördats av sina grannar får vi följa den tragiska berättelsen om blodskandalen i den kinesiska Henanprovinsen. Efter att ha lockats att sälja blod och injicerats med plasma för att förebygga anemi smittas bönderna med HIV. Hela byar raderas ...

Lianke Yan

läs mer 

Vägen

Vägen
Fem kinesiska filosofer om konsten att leva

Harvards populäraste kurs är en kurs i kinesisk filosofi som professor Michael Puett ger för fulla hus; 1 000 studenter fyller universitetets salar varje termin. Hur kommer det sig? Kanske för att kursen utmanar våra vanligaste föreställningar om vägen till ett bättre liv. ...läs mer 

De fyra böckerna

De fyra böckerna

De fyra böckerna är en mörk och djärv satir som utspelas på ett fångläger för intellektuella som ska omskolas under Maos kampanj Det stora språnget. I översättning av Anna Gustafsson Chen. »En modig, mästerlig roman« Financial Times...

Lianke Yan

läs mer