Våra författare

Lars Lönnroth

Klicka för större bild - Lönnroth, Lars

Lars Lönnroth är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och kulturskribent i Svenska Dagbladet. Hans forskning har framför allt ägnats nordisk medeltidslitteratur men även Bellman och moderna diktformer.

Läs mer om Lönnroths arbete med Eddaöversättningen på eddabloggen.wordpress.com.

Pressklipp

»Lönnroth gör de gamla isländska dikterna fullt samtida, och det är ju precis det uppdraget som en översättare måste ge sig själv.«

»Lars Lönnroth har ett perfekt öra för texternas klanger, och han trivialiserar dem inte med pukor och basuner. Hans kommentarer är ganska sparsamma; läsaren får sin frihet.«

Magnus Ringgren, Aftonbladet

»Ingen var lika bra som [Lars Lönnroth] på att levandegöra den äldre litteraturen. Hans vackra nyöversättning av ”Völvans spådom” gör att världens undergång känns något mindre outhärdlig.«

Stina Otterberg, Dagens Nyheter

Böcker


Dörrar till främmande rum
 
Den poetiska Eddan
 
Geijerarvet