Våra författare

Arthur Hald

Arthur Hald var fil. lic. i konsthistoria. Sedan 1945 var han verksam på olika poster i Svenska Slöjdföreningen (nuvarande Svensk Form) bland annat som redaktör för dess tidskrifter Form och Kontur och som föreningens ordförande 1959-1965 och vice ordförande 1981-1988.

Böcker


Gustavsberg, verktyg för en idé