Våra böcker

Vilsenhetens förklädnader

Essäer om myter, modernitet och tradition i Mellanöstern

Klicka för större bild - Vilsenhetens förklädnader

När Napoleons arméer 1798 ockuperade Egypten förändrades världshistorien. Napoleons korta uppehåll i Kairo medförde att främmande idéer började sippra in i det turkiska väldets städer: folkstyre, individuell frihet, rasism, kolonialism...
Européerna införde också begreppet nation i muslimernas medvetanden. Nationaltanken, som formats av europeiska liberaler och romantiker, var ett begrepp som ingen känt något behov av i galileiska byar eller vid Nilens stränder. Påståendet att ens egen identitet på något mystiskt vis hörde ihop med de styrandes, eller med rikets utsträckning, var i sanning gåtfullt för kopter, druser, shiiter, judar, armenier, maroniter m.fl. som levt i stora fjärrstyrda imperier som de aldrig haft en tanke på att identifiera sig med.
"Vilsenhetens förklädnader" handlar inte om mellanösternkonflikten, utan om de dramatiska kulturella komplikationer som fortsätter att alstras i konflikten mellan tradition och modernitet. Författaren rör sig över Israels gränser till Libanon, Syrien, Jordanien, Egypten och skildrar människor han mött.

ISBN:

9789174863062

Antal sidor:

272

Bandtyp:

Inbunden

Status:

Slutsåld

Författare:

Nathan Shachar

Ämne:

Politik & debatt