Våra författare

Stig Strömholm

Strömholm, Stig

Stig Strömholm, född 1931, professor i civilrätt och f.d. rektor vid Uppsala universitet. Hans litterära och vetenskapliga produktion är omfattande, och han är också flitig skribent och recensent i tidningar och tidskrifter.

Foto: Sture Ekendahl

Böcker


Resonerande katalog
 
Inte bara Versailles
 
Reskamrater