Våra böcker

Jättens andedräkt

Finlandsfrågan i svensk politik 1809-2009

Jättens andedräkt

Finlandsfrågan är inget avslutat kapitel i svensk politik, trots att det är tvåhundra år sedan Sverige och Finland gick skilda vägar. Krister Wahlbäck, professor emeritus i internationell politik, vill i denna bok beskriva, bedöma och värdera hur det har kunnat gå så som det gjort i Sveriges förhållande till Finland under denna tid.

Förlusten av Finland 1809 ställde Sverige inför frågor som vi fortfarande söker svaren på idag 2009. Hur bör vi ställa oss till det grannland som vi fått mellan oss och Ryssland? Först storfurstendömet 1809-1917, sedan det självständiga Finland efter 1917, efter 1995 också vår partner inom EU. Först och främst: Hur kan vi bäst stödja vår granne om han pressas av "jättens andedräkt", det må vara tsaren eller Lenin, av Stalin eller Chrustjov eller kanske Putin eller någon annan i morgon? Den frågan har lett till öppna strider eller dolda dragkamper i 200 år, från Carl XIV Johan till Carl Bildt, från Per Albin till Palme, från Branting till Sandler, från Oscar I till Hammarskjöld. Detta tema i vår politik skildras nu för första gången i ett samlat grepp, därtill av en historiker som var åsyna vittne inom UD 1976-2003.

ISBN:

9789173533478

Antal sidor:

448

Bandtyp:

Inbunden

 

Författare:

Krister Wahlbäck (1937 - 2013)

Ämne:

Finland
Politik & debatt

Pressklipp

Få är bättre lämpade att sammanfatta de senaste tvåhundra årens utveckling i relationen till vårt närmaste grannland... Wahlbäck (har) skrivit en bok om en del av vår politiska historia som inte bör få falla i glömska, framför allt inte av politikerna själva.
-Lars-Göran Söderberg, Tidningen Kulturen

...ett standardverk.
-Leif Y Dahlberg, Gotlands Tidningar

Lärt och läsvänligt...
-Claes Arvidsson, Svenska Dagbladet

...en sammanhållen, klargörande och sympatisk redovisning för Finlandsfrågan i svensk in- och utrikespolitik.
-Pär Stenbäck, Hufvudstadsbladet

Wahlbäck skriver faktaspäckat och fängslande. Han väjer inte för det svåra och känsliga, men tillåter sig också det lättsamma.
-Bo Ture Larsson, Borås Allehanda

Wahlbäck skildrar både pedagogiskt och inträngande det politiska spelet... Det vore märkligt om inte denna bok nomineras till Augustpriset för fackböcker.
-Erik Pierre, Bärgslagsbladet

Wahlbäck... är Sveriges störste kännare av Finland. I den här boken utnyttjar han sin grundliga kunskap till resonemang och analyser, ibland med roande kontrafaktiska funderingar, om vårt viktigaste grannland och om Sveriges ställningstagande.
-Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren

Krister Wahlbäcks bok blir alldeles säkert standardverket...
-Carl Bildts blogg "Alla dessa dagar"

Wahlbäcks text utmärks av välformulerad saklighet, som inte utesluter personliga ställningstaganden... en ypperlig vägvisare till vår gemensamma och parallella historia, till likheter och olikheter.
-Max Engman, Hufvudstadsbladet

Wahlbäcks bok förtjänar ett mycket gott omdöme och kan varmt rekommenderas till en bred läsekrets.
-Johan Strang, Nordisk Tidskrift

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Ett långt farväl
 
Fänrikens marknadsminne