Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /storage/content/83/2004383/atlantisbok.se/public_html/inc/d_base.php on line 8 Atlantis Bokförlag AB | Den dolda alliansen (Mikael Holmström)
  

Vra bcker

Den dolda alliansen

Sveriges hemliga NATO-förbindelser

Den dolda alliansen

Mikael Holmström, landets främste säkerhetspolitiske reporter, avslöjar en dold allians mellan Sverige och NATO-länderna, okänd för det svenska folket. "Den dolda alliansen" täcker hela efterkrigstiden och är en spännande skildring byggd på intervjuer med politiker, officerare och andra nyckelpersoner. Åtskilliga dokument som hittills varit hemliga återges för första gången i boken.

"Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig" - så löd formeln som trummades in i oss svenskar under Kalla kriget. Men någon svensk försvarsplan för neutralitet fanns inte. I största hemlighet samarbetade Sverige med NATO-länderna i en omfattning som hittills hållits dold för svenska folket. I "Den dolda alliansen" avslöjas en informell allians med hemliga möten, signalförbindelser och krigsförberedelser med NATO-grannarna Danmark och Norge.
Skandinavien var en enhet med en gemensam fiende: Sovjetunionen. USA såg oss som "NATO:s sjuttonde medlem". I krig kunde amerikansk militär hjälp landa i Sverige inom några dygn.
Redan i fred pågick underrättelsesamarbetet västerut. Vid kriser aktiverades de dolda nätverken. Samverkan i krig hade förberetts genom en rad hemliga åtgärder: resor av nyckelpersoner, krigsspel och specialenheter - inklusive en svensk motståndsrörelse. Även Finland hade diskreta kontakter västerut.
I "Den dolda alliansen" besvaras också kärnfrågan: Vad visste politikerna? Den spännande skildringen bygger på Mikael Holmströms intervjuer med 140 politiker, officerare, diplomater och andra nyckelpersoner i Sverige och utomlands. Åtskilliga dokument som hittills varit hemliga återges i boken.

Andra upplagan.

ISBN:

9789173535236

Antal sidor:

656

Bandtyp:

Inbunden

 

Frfattare:

Mikael Holmström

mne:

Politik & debatt

Pressklipp

Mikael Holmström (avslöjar) en rad intressanta detaljer om Finlands och Sveriges informella försvarssamarbete under kalla kriget.
-Markus West, Hufvudstadsbladet

Mikael Holmström har lyckats med ett klassiskt scoop... En del uppgifter är fantastiska, ja rent av komiska.
Det är dags att skriva om historien. Vi har levt i en stor, röd lögn. Den strikta neutraliteten var en myt.

-Hans Stigsson Michajlov, Norrköpings Tidningar

Bygger på en grundlig research och på intervjuer med 140 personer i fem olika länder. Där finns en rad uppseendeväckande uppgifter, bland annat om att svenska u-båtar kränkte sovjetiska vatten under 1980- och 90-talen, och att svenska officerare och nyckelpersoner i största hemlighet var "krigsplacerade" i olika Nato-länder. En av dem var tidigare Volvo-chefen PG Gyllenhammar.
-Irina Makridova, SR international

Äntligen, är jag beredd att utbrista. Mikael Holmström har svarat för en insats värd Svenska Dagbladets bragdmedalj... jag understryker gärna vikten av att Holmströms opus Den dolda alliansen får spridning och väcker debatt.
-Mats Johansson, Svensk Tidskrift

Nu rivs de sista slöjorna undan... Den redan hårt prövade svenska självbilden blir knappast vackrare.
-Lars Linder, Dagens Nyheter

Som den målmedvetne nyhetsjägare han är redovisar Holmström mängder av tidigare okända dokument och sakuppgifter... Ingen som vill förstå och förhålla sig till Sverige under det kalla kriget kommer undan hans grundliga redogörelse.
-Per T Ohlsson, Svenska Dagbladet

Bokstavligen rykande aktuell... Det är sällan en historisk bok lanseras med sådan tajming som denna.
-Peter Fällmar Andersson, Helsingborgs Dagblad

Ett gediget arbete.
-Torsten Daun, Gotlands Allehanda

Vad Mikael Holmström övertygande visar är att (de statliga neutralitets-)utredningarna inte gett en korrekt bild, inte ens utifrån sitt eget underlag.
-Wilhelm Agrell, Sydsvenskan

I boken visar Holmström att denna relation [till Nato] var konkretare och mer utvecklad än tidigare känt.
-Anders Eriksson, Broderskap

Holmström är journalist och skriver sakligt men på ett lättläst språk dessa 656 fängslande sidor. Allt synes väl underbyggt med omfattande referenser, en notapparat på över 900 noter, plus personregister. Därtill har boken en fin typografi, som ökar läsvärdet.
-Nils Abrahamson, Blekinge Läns Tidning

Den dolda alliansen har en grundlighet och en samtidig detaljrikedom och analytisk klarhet som gör att den kommer att fungera som standardverk i frågan under lång tid.
-Jan-Olov Nyström, Ljusnan

Mikael Holmström i Svenska Dagbladet är Sveriges mest välrenommerade säkerhetspolitiske reporter... Holmström visar med detaljerad dokumentation att det mesta som sagts om svensk neutralitetspolitik från officiellt politiskt håll varit felaktigt eller i bästa fall halvsanningar.
-Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

Holmströms bok kommer att bli ett standardverk i den svenska kalla krigs-forskningen... ett lysande exempel på vad som kan åstadkommas med ytterst små resurser om man är nyfiken, systematisk och kan skriva väl. Holmströms bok håller lika hög vetenskaplig kvalitet som den forskning som åstadkommits inom detta område.
-Magnus Petersson, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift

Holmström har tillräckligt många öppna källor för att övertygande styrka sin tes. En bärande djupt sympatisk tanke med boken är "the people has a right to know". Amerikanerna visste förstås, de nordiska grannländerna visste, Sovjet visste (i hög grad och i detaljer efter Stig Wennerströms insatser, om inte förr). Men de svenska väljarna hölls ovetande.
-Staffan Dahllöf, Folket i Bild/Kulturfront

I sin andlöst spännande och minutiöst grundliga framställning tillintetgör Holmström myten om Sveriges neutralitet under det kalla kriget. Holmströms gedigna bok är bland det bästa jag läst om svensk säkerhetspolitik.
-Lennart Berntsson Svenska Dagbladet

Beskriver sanningen på ett brutalt och omtumlande sätt...
-Nya Wermlands-Tidningen

Den dolda alliansen är resultatet av ett gediget hantverk, där inga detaljer lämnas åt slumpen. Grundlighet och knivskarp analys har lett fram till en bok som kommer att leva väldigt länge.
-Tidningen Reservofficeren

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Fredens illusioner
 
Den dolda alliansen (utökad pocket)
 
Den dolda alliansen
 
Återkomster