Våra böcker

Vikingar i österled

Vikingar i Österled

"Vikingar i österled" är en specialutgåva som omfattar tre böcker av Mats G. Larsson.
"Ett ödesdigert vikingatåg" handlar om Ingvar den vittfarne och hans män som nådde längre i österled än någon från Sveariket gjort före dem. Endast ett fåtal återvände och det talades länge om Ingvars tåg till Särkland och om de ärofulla dåd som utfördes där.
Väringar kallades de nordiska kämpar som i Konstantinopel tjänstgjorde i kejsarens livgarde. Många var de nordbor som drog till Miklagård på jakt efter guld och ära. Deras rykte spreds vida omkring. I "Väringar" skildrar Larsson livfullt väringarnas framfart och följer deras äventyrliga livsöden med hjälp av källorna.
Någon gång vid mitten av 800-talet dyker en flotta av vikingaskepp upp vid trakten av Ladoga. De bildar så småningom en furstedynasti och ett styrande skikt som kallas Rus´, ursprunget till namnet Ryssland. Allt talar för att det var från Sverige som ruserna ursprungligen kom. Med stöd i olika källor berättar författaren i "Rusernas rike" medryckande och initierat om nordbornas insatser för det som idag är Ryssland.

Atlantis POD (Print on Demand) är en serie digitala nytryck av tidigare slutsålda böcker. Kvaliteten på inlagan kan vara lägre än i den ursprungliga utgåvan.

ISBN:

9789173535199

Antal sidor:

511

Bandtyp:

Mjuka pärmar

 

Författare:

Mats G. Larsson

Ämne:

Historia, svensk
Atlantis PoD

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Tre gälder i England
 
Färder till Sveriges födelse