Våra böcker

Språkfrågan

Finlands svenska historia, del 3

Klicka för större bild - Språkfrågan

Språkfrågan handlar om det svenska i Finland under storfurstendömets tid och de första åren efter självständigheten, från mötet mellan kronprins Karl Johan och kejsar Alexander i Åbo 1812 till språklagen 1922.

I Språkfrågan, del tre av Finlands svenska historia, behandlar Max Engman de tre språken i storfurstendömet Finland – svenska, finska och ryska. Mycket av Finlands 1800- och 1900-tal handlar om det svenska arvet: hur det förvaltades, förkovrades, förskingrades och skiftades. 1800-talet var de nationella mobiliseringarnas tid, då det på såväl finskt som svenskt håll skedde en samling kring språket. Mobiliseringarna kan i många avseenden betraktas som parallella fenomen – i vissa fall handlade om en klyvning mellan finskt och svenskt. För de svenskspråkiga ledde processen först fram till en reträtt, sedan till uppkomsten av det som i början av 1900-talet började kallas "finlandssvenskhet". Språkfrågan baserar sig på ett omfattande empiriskt material och erbjuder ett brett perspektiv på språksituationen i Finland mot bakgrund av nationsbygget och de stora samhällsförändringarna under autonoma tiden.

ISBN:

9789173538718

Antal sidor:

Bandtyp:

Inbunden

Status:

Slutsåld

Författare:

Max Engman

Ämne:

Finland

Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:


Sveriges österland
 
Nationalstaten
 
Riksdelen