Här kan du söka efter våra boktitlar, författare eller
ISBN-nummer


Ja tack, jag vill gärna bli medlem i Atlantis vänner och får ta del av bokerbjudanden som kommer att skickas ut per E-post.

Klicka på bilden nedan för att ladda ned Atlantis senaste bokkatalog i pdf-version.
Vikingarnas slavar
Den nordiska träldomen under yngre järnålder och äldsta medeltid

Vikingarnas slavar Hur såg det nordiska slaveriet ut under vikingatiden? Finns det över huvud taget möjlighet att skapa sig en uppfattning om det? Professor Stefan Brink har formligen dammsugit alla upptänkliga källmaterial och behandlar arkeologi, runor, ortnamn, personnamn och etymologi i jakten på en ny och säkrare bild av det nordiska trälbegreppet.

Det nordiska slaveriet träldomen är en svårfångad företeelse, med få likheter med de antika Medelhavscivilisationernas systematiska utnyttjande av slavar i hushåll, gruvor och amfiteatrar eller det utbredda slaveriet vid amerikanska plantager under 1700- och 1800-talen. Järnålderns och den tidiga medeltidens nordbor levde i ett för oss främmande samhälle, präglat av olika beroendeförhållanden och med flytande övergångar mellan att vara fri och ofri. En person kunde vara på en gång socialt ansedd och ofri. Det gick att överlämna sig själv som slav till någon annan mot att få skydd och föda, och man kunde bli dömd till tidsbegränsat slaveri på grund av någon förseelse, men också köpa sig fri. Unga män kunde ingå kontrakt med en storman om att ingå i dennes hird, varvid de erkände dennes överhet, men samtidigt gjorde en snabb social klassresa. Stefan Brink har formligen dammsugit alla upptänkliga källmaterial och behandlar arkeologi, runor, ortnamn, personnamn samt inte minst gör en spänstig etymologisk och semantisk undersökning av trälbegreppet.

 Pressklipp
Uppslagsrik och väldokumenterad… Det som gör Stefan Brinks bok särskilt intressant är dess paralleller till företeelser i det nutida samhället.
-Lars Lönnroth, Svenska Dagbladet

I den här boken rör han (Brink) sig smidigt och elegant över ämnesgränserna och uppvisar en imponerande beläsenhet.
-Lennart Hedberg, Nerikes Allehanda

Professor Stefan Brink går till botten me trälarnas historia i denna rika, spännande faktabok.
-Sven Olov Karlsson, ATL Magasinet

Här finns ett tydligt fokus för framställningen och en metod som är genomgående.
-Erik Andersson, Dagens Nyheter

Väldokumenterad, vetenskaplig bok i välskriven, populärvetenskaplig form, ett nöje att läsa.
-Rune Edberg, Situne dei

 Tycker du att denna bok verkar bra ska du inte missa:

Vikingar i österled
 
Färder till Sveriges födelse
 
ISBN:
9789173534666
Författare:
 Stefan Brink
Ämne:
Historia, svensk
Antal sidor:
328
Bandtyp:
Inbunden
Utgivningsår:
2012
Status:
Slutsåld

Kundvagnen är tom..

1
En sommar med Montaigne
2
Tyst Diplomati
3
Den dolda kvinnomakten
4
Julmatchen på västfronten
5
Lumpen

2014-03-10

Svenska Akademien tilldelar Lars Gustafsson sitt nordiska pris för 2014

Svenska Akademiens nordiska pris tilldelas Lars Gustafsson. Priset utdelas till mottagare i något av de nordiska länderna, som gjort betydelsefulla insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller intresseområden.

2014-02-12

Pris för kulturens främjande

Litteraturhistorikern och översättaren Elena Balzamo tilldelas Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

2013-12-04

DN om nya Atlantis

Maria Schottenius har tittat i Atlantis vårkatalog