Här kan du söka efter våra boktitlar, författare eller
ISBN-nummer


Ja tack, jag vill gärna bli medlem i Atlantis vänner och får ta del av bokerbjudanden som kommer att skickas ut per E-post.

Klicka på bilden nedan för att ladda ned Atlantis senaste bokkatalog i pdf-version.
Älska - det är allt!
älska det är allt George Sand ansåg själv att hon skrev för sin samtid, övertygad om att hon skulle vara glömd efter femtio år. Så blev det inte. Det var istället Victor Hugo som fick rätt, när han vid hennes begravning uttalade orden: "Jag begråter en död, jag hälsar en odödlig."
Pris: 220 kr
Hederskriget
hederskriget Historikern Andreas Danielsen bok är en banbrytande omvärdering av händelserna 1914 som ledde till första världskrigets utbrott.
Pris: 210 kr
Själens nattsida
själens nattsida Merete Mazzarella skildrar Mary Shelleys stormiga och udda liv, hennes originella krets och äktenskapet med poeten Shelley. I korselden mellan äktenskapliga krav, tidens vetenskapliga upptäckter och sin egen konstnärliga strävan framhärdade Mary, en tänkare med kännedom om själens nattsida, långt före Sigmund Freud.
Pris: 180 kr
Makten över åsikterna
makten över åsikterna 1960 hade Dagens Nyheter två chefredaktörer med identiska befogenheter. När meningarna var delade skulle styrelseordföranden agera skiljedomare. Svante Nycander skildrar en gemensam chefstid som var fylld av konflikter.
Pris: 200 kr
Berättelsen om Gertrud
mannerheims sista kärlek Finansdynastin Wallenberg har skildrats i många biografier. Den som härmed läggs till raden skiljer sig från de tidigare. Här gäller det en relativt okänd kvinna, således inte en av släktens berömda män. Ur hennes synvinkel framstår familjens position i samhället och relationerna mellan dess medlemmar på ett delvis annorlunda sätt.
Pris: 200 kr
Tyst Diplomati
Tyst diplomati Det här är boken om hur det gick till att få Johan Persson och Martin Schibbye fria. Det är ömsom en politisk thriller, ömsom en handbok i tyst diplomati.
Pris: 235 kr
En sommar med Montaigne
en sommar med Montaigne En lättsam introduktion till Michel de Montaignes klassiker med sommarkänsla. Antione Compagnons bestseller var ursprungligen en följetong i fransk radio under sommaren 2012 som i bokform väckte stor uppmärksamhet.
Pris: 160 kr
Inte ett ord (jag är naken)
inte ett ord jag är naken Agneta Enckells nya dikter är som små distraktioner, formulerade kring uppvaknandets stund, mellan sömn och vakenhet. I dikterna anas ett spänningsfält mellan ett jag, ett du och en mor.
Pris: 225 kr
Kampen om Edith
kampen om edith Edith Södergran var förtegen om sitt privatliv och förstörde själv brev och manuskript. När hon dog var fältet alltså fritt för spekulation och mytbildning.
Pris: 210 kr
Odysséen
Odysseen (pocket) Säg någon äventyrare i litteraturen som inte står i tacksamhetsskuld till den mångförslagne Ulysses! Sirener, cykloper, krigare och kungar sätter alla tiders hjälte på svåra prov men till slut landar han på Ithaka där den svåraste uppgiften återstår: att bevisa för befolkningen och familjen vem han är. Homeros klassiska Odysséen utges nu i Erland Lagerlöfs hexameteröversättning, med förord av Peter Englund, introduktion av Jesper Svenbro och kommentarer av Jan Stolpe.
Pris: 50 kr
Iliaden
Iliaden (pocket) Vår litteraturs begynnelse och – enligt många – vår litteraturs höjdpunkt är Homeros verk Iliaden. Här diktar den mytiska blinda barden om det trojanska kriget, den sköna Helena, om Achilles och Nestor och alla andra som sedan dess levt i våra medvetanden. Översättningen på hexameter gjordes av Erland Lagerlöf för hundra år sedan och utges nu i sitt ursprunliga skick. Förord av Peter Englund, introduktion av Jesper Svenbro, kommentarer av Jan Stolpe.
Pris: 50 kr
Porträtten på dramaten
Porträtt på Dramaten Magnifika oljemålningar, teckningar i blyerts och krita, storslagna skulpturer i marmor och brons, mindre saker i gips: Alla bidrar de till att belysa en viktig del av Dramatens långa och innehållsrika historia.
Pris: 325 kr
Lyx och mode i stormaktstidens Sverige
lyx och mode Möller Varför var man så upptagen av frågor om lyx, mode, samhälle och moral under stormaktstiden? Vad fick riksdagsdebatten att fyllas av franska modedetaljer? Litteratur- och religionsvetaren Håkan Möller berättar om en fascinerande epok i Sveriges historia, präglad av motstridiga krafter som stimulerade framväxten av den moderna storstadsindividen.
Pris: 235 kr
Finlands svenska litteratur 1900-2012
Finlands svenska litteraturhistoria Hur och varför blev den svenska litteraturen i Finland finlandssvensk?
Pris: 295 kr
Sönder
Sönder (pocket) Sönder är boken som utnämnts till en modernistisk klassiker och vars motto är: ”denna bok är kanske ett plagiat av Marcel Proust”. Pocketutgåvan är trogen originalet och Parlands ursprungliga disposition.
Pris: 50 kr
Kundvagnen är tom..

1
En sommar med Montaigne
2
Tyst Diplomati
3
Den dolda kvinnomakten
4
Julmatchen på västfronten
5
Lumpen

2014-03-10

Svenska Akademien tilldelar Lars Gustafsson sitt nordiska pris för 2014

Svenska Akademiens nordiska pris tilldelas Lars Gustafsson. Priset utdelas till mottagare i något av de nordiska länderna, som gjort betydelsefulla insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller intresseområden.

2014-02-12

Pris för kulturens främjande

Litteraturhistorikern och översättaren Elena Balzamo tilldelas Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

2013-12-04

DN om nya Atlantis

Maria Schottenius har tittat i Atlantis vårkatalog